Remptation logo

Vertrouwen, steun en loyaliteit in de markt

U zult tijdens het realiseren van uw innovatie idee merken dat u in toenemende mate te maken krijgt met invloeden van buitenaf. Remptation helpt u deze Stakeholders in kaart te brengen en waar mogelijk in uw voordeel te laten werken. Door vroeg om de tafel te zitten met alle belanghebbenden en hen actief te betrekken ontstaat al snel het begrip, de acceptatie en het gezamenlijke belang om uw idee tot een succes maken. Het kan bijvoorbeeld zinvol blijken om uw innovatie een meer duurzaam karakter mee te geven met alternatieve grondstoffen of een ander communicatieconcept ontwikkelen.

De ervaring leert dat  de juiste manier benaderen van beïnvloeders een van de meest efficiënte manieren is om innovaties succesvol in de markt te zetten.

Uw stakeholderkrachtenveld is continu in beweging. Overzicht houden en het als geheel beïnvloeden is van belang. Te veel focus op één stakeholder kan tot stilstand leiden. Alle belanghebbenden hebben bovendien niet alleen een positief of negatief effect op uw innovatie, zij beïnvloeden ook elkaar.

De belangrijkste Stakeholders:

stakeholders
Innovatieve oplossingen met steun stakeholders
Bij de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten wordt het totaalplaatje met alle spelers die succes kunnen maken of breken vaak over het hoofd gezien. De ‘markt’ bestaat immers uit veel meer belanghebbenden dan de afnemer of de consument. Door middel van stakeholdermarketing worden barrières weggenomen en positieve vertrouwensrelaties opgebouwd met alle partijen die geraakt worden door uw innovatieplannen. Zo ontstaat de coöperatie, steun, loyaliteit en bereidheid om de kennis en creativiteit te delen die nodig is voor het bereiken van uw doel: een succesvolle implementatie van uw innovatie.