Remptation logo

Inzicht in behoeften, weerstanden
en kans van slagen

Remptation hanteert een realistische aanpak. In een vroeg stadium bepalen we wat u met uw innovatie wilt en wat er daadwerkelijk mee kan. Het is niet ongebruikelijk dat daar door enthousiasme en passie een verschil tussen zit. Vaak wordt veel tijd en energie gestopt in de ontwikkeling van kennis, technologie en het concretiseren van het idee en vindt de toets met de realiteit te laat of zelfs helemaal niet plaats. Het basis idee roept onverwacht grote weerstand en scepsis op.

Tijdige Dialoog met de Werkelijkheid kan u behoeden voor te grote of voorbarige investeringen, of inspiratie bieden voor alternatieve afzetmarkten of doelgroepen.

Zo wordt ook sneller duidelijk of er voor de realisatie van uw plan nog aanvullende, externe expertise nodig zal zijn. Voor de verrijking met kennis en expertise heeft Remptation een uitgebreid netwerk van specialisten op diverse gebieden opgebouwd.

schema dialoog met de werkelijkheid

Onze werkwijze: Dialoog met de werkelijkheid
1 We bepalen de haalbaarheid van uw idee In kaart brengen wie de belangrijkste stakeholders zijn. In dialoog met hen bepalen hoe kansrijk uw idee is en support mobiliseren. Daar kan marktonderzoek voor nodig zijn. Bij voldoende draagvlak en potentieel wordt de volgende fase in gang gezet.

2 Er is een realiseerbaar idee. En dan? Bepalen welke stappen genomen moeten worden om het idee te realiseren. Een kansrijk basisconcept, degelijk projectplan en eerste businesscase zijn het resultaat. Een belangrijke succesfactor voor eventuele subsidieaanvragen of financiering.

3 Verrijken met kennis, expertise en creativiteit De juiste kennis, expertise en creativiteit betrekken om uw idee en het basis concept te vervolmaken. Wat is de succesformule? Met welke product-markt combinaties? Met welke unieke positionering? Hoe gaat u daar geld mee verdienen? Al doende ontstaan vaak nieuwe of zelfs betere ideeën.

4 Introductie van product of dienst Ondersteuning met stakeholdermarketing en communicatie bij de succesvolle introductie van uw product of dienst.