Remptation logo

Sneller succes en rendement

Zonder concessies aan kwaliteit te doen is het essentieel om de ontwikkelfase tot moment van markt introductie zo kort en goedkoop als mogelijk te houden.

Een planmatige aanpak en continue Dialoog met de werkelijkheid versnelt het proces en verhoogt de kans op  succes. Zo voorkomt u noodzakelijke late koerswijzigingen, onvoorziene kostbare aanpassingen of onoverkomelijke barrières. U bespaart tijd, geld en ziet eerder het welverdiende rendement.

schema

Zorgvuldigheid loont
Innoveren is een creatief en dynamisch avontuur dat vooral de vrije loop moet krijgen. Met name in de beginfase is het daarnaast wenselijk om uw innovatieproject zorgvuldig in te richten en voldoende aandacht te besteden aan het verrijken van uw idee tot een kansrijk concept en goed doordacht marktplan.

Met een geringe investering in tijd, denk-capaciteit en Dialoog met de werkelijkheid  worden in een kort tijdsbestek 80% van de besluiten genomen die bepalend zijn voor succes. Dat loont. In de daarop volgende realisatiefase worden  immers 75% van de kosten gemaakt. Terugkomen op een eerdere beslissing kan kostbaar zijn.

Bijkomend voordeel: de ervaring leert dat de totaal benodigde ontwikkeltijd van idee tot introductie gemiddeld met een derde wordt ingekort en de omzet potentie groter is.